آگاهی

سطوح مختلف آگاهی

یک ضرب‌المثل ترکی هست که می‌گوید: “چوخ بولن چوخ چکر”؛ یعنی کسی که بیشتر می‌داند، بیشتر (زجر) می‌کشد.

به گمانم اغلب با آن موافق باشیم؛ با این حساب، پس چرا همواره با مطالعه، نوشتن، خودشناسی و تفکرات فلسفی، در راستای افزایش آگاهی‌مان پیش می‌رویم!؟

یلدا مبارک

جستاری در باب یلدا

همانطور که از تاریخ انتشار و تصویر این پست پیداست، امشب شب یلداست. آنطور که ویکی‌پدیا می‌گوید، یلدا به زبان سریانی و به معنای زایش است؛ علت این نام‌‌گذاری و جشن و سرور، به گمانم سهم بیشتر روشنایی‌مان از بیست و چهار ساعت‌های آتی‌ِ سال است؛ اما سوال اینجاست! آیا در پرتو خورشید آن کیفیت لازم هست که بر تاریکیِ ظلم و ستم فایق آید؟

کتاب غیر معمولی‌ها

غیر معمولی‌ها (داستان موفقیت‌) ــ مالکوم گلدول

غیر معمولی‌ها” (Outliers) که با نام‌های “استثنائی‌ها” و “تافته‌های جدا بافته” نیز به چاپ رسیده است، اولین کتابی‌ست که از مالکوم گلدول (Malcolm Gladwell) خوانده‌ام؛ قطعا کتاب‌های دیگرش را هم سر فرصت خواهم خواهند.

موفقیت موضوعی‌ست که

خود بزرگ پنداری

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا . . .

آدم بدها را بیشتر قبول دارم، تا آنهایی که خوبی را با منت همراه می‌کنند؛ بدها حداقل تکلیفشان با خودشان معلوم است؛ ولی امان از دست آنهایی که جنبه‌ی خوب بودن را ندارند و از روی شانس و چاپلوسی، به جایگاهی می‌رسند که باید ادای آدم خوب‌ها را دربیاورند. آن موقع هست که