مرور دسته بندی

جستارها

مجبوریم یا مختار؟

جبر یا اختیار؟

تجربه‌ی شاید به ظاهر اندک اما عمیق‌ام می گوید، اختیار آدمی هم در چارچوب جبری لاینفک است ؛ ما مجبوریم با کسی که هستیم کنار بیاییم؛ با هر ریخت، قیافه و اخلاق گندی که داشته باشد! درست است که انتخاب‌هایمان در شکل گرفتن شخصیت‌مان نقش بسیار مهمی دارند اما تاثیر شرایط زندگی بر انتخاب‌هایمان نیز قابل انکار نیست.

اینفوگرافیک کوه یخ موفقیت

موفقیت یعنی چه؟ موفق به چه کسی گفته می‌شود؟

 

خیلی از نارضایتی‌های انسان، ریشه در تعریف نادرستش از موفقیت دارد؛ ما اغلب موفقیت را در رسیدن به هدفی مشخص می‌بینیم، با این حساب اگر کسی از بدشانسی‌اش بین سگ دو زدن‌هایش برای رسیدن به هدف خود بیافتد و بمیرد، آدم شکست خورده‌ای به حساب می آید.

آگاهی

سطوح مختلف آگاهی

یک ضرب‌المثل ترکی هست که می‌گوید: “چوخ بولن چوخ چکر”؛ یعنی کسی که بیشتر می‌داند، بیشتر (زجر) می‌کشد.

به گمانم اغلب با آن موافق باشیم؛ با این حساب، پس چرا همواره با مطالعه، نوشتن، خودشناسی و تفکرات فلسفی، در راستای افزایش آگاهی‌مان پیش می‌رویم!؟

یلدا مبارک

جستاری در باب یلدا

همانطور که از تاریخ انتشار و تصویر این پست پیداست، امشب شب یلداست. آنطور که ویکی‌پدیا می‌گوید، یلدا به زبان سریانی و به معنای زایش است؛ علت این نام‌‌گذاری و جشن و سرور، به گمانم سهم بیشتر روشنایی‌مان از بیست و چهار ساعت‌های آتی‌ِ سال است؛ اما سوال اینجاست! آیا در پرتو خورشید آن کیفیت لازم هست که بر تاریکیِ ظلم و ستم فایق آید؟

خود بزرگ پنداری

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا . . .

آدم بدها را بیشتر قبول دارم، تا آنهایی که خوبی را با منت همراه می‌کنند؛ بدها حداقل تکلیفشان با خودشان معلوم است؛ ولی امان از دست آنهایی که جنبه‌ی خوب بودن را ندارند و از روی شانس و چاپلوسی، به جایگاهی می‌رسند که باید ادای آدم خوب‌ها را دربیاورند. آن موقع هست که