تا اطلاع ثانوی تعطیل است

اعلان :‌ وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطیل است

سلام دوستان خوبم،

به علت تغییری که در برنامه‌ی محتوایی وبلاگ ایجاد خواهم کرد، حدودا تا دو سه هفته محتوای جدیدی در وبلاگ قرار نخواهد گرفت. بعد از آن به روال سابق روزانه بروز خواهد شد.

 

مهرتان را سپاس؛ علیرضا

مجبوریم یا مختار؟

جبر یا اختیار؟

تجربه‌ی شاید به ظاهر اندک اما عمیق‌ام می گوید، اختیار آدمی هم در چارچوب جبری لاینفک است ؛ ما مجبوریم با کسی که هستیم کنار بیاییم؛ با هر ریخت، قیافه و اخلاق گندی که داشته باشد! درست است که انتخاب‌هایمان در شکل گرفتن شخصیت‌مان نقش بسیار مهمی دارند اما تاثیر شرایط زندگی بر انتخاب‌هایمان نیز قابل انکار نیست.

اینفوگرافیک کوه یخ موفقیت

موفقیت یعنی چه؟ موفق به چه کسی گفته می‌شود؟

 

خیلی از نارضایتی‌های انسان، ریشه در تعریف نادرستش از موفقیت دارد؛ ما اغلب موفقیت را در رسیدن به هدفی مشخص می‌بینیم، با این حساب اگر کسی از بدشانسی‌اش بین سگ دو زدن‌هایش برای رسیدن به هدف خود بیافتد و بمیرد، آدم شکست خورده‌ای به حساب می آید.